Nowy numer 15/2024 Archiwum

Pierwszy taki dzień w Malborku przejdź do galerii

Wspólnota jest jak Jan Chrzciciel. Idzie, by świadczyć o Światłości.

- Gościnność Abrahama jest obrazem naszej postawy jaką powinniśmy przeżywać, doświadczać we wspólnocie. Otwarcie na człowieka. Na tego dobrze nam znanego i tego nieznanego - powiedział ks. Józef Miciński w czasie I Malborskiego Dnia Wspólnot.

Dzień Wspólnot odbył się w sobotę, 27 czerwca w parafii św. Urszuli Ledóchowskiej. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., następnie odbyło się przedstawienie przybyłych grup. Ostatnim punktem były rozmowy przy wspólnym stole.

Sobotni dzień miał pomóc osobom zaangażowanym w różnego typu wspólnoty, inicjatywy poznać się i zapoczątkować podjęcie wspólnych inicjatyw w przyszłości. Do parafii św. Urszuli Ledóchowskiej przybyli członkowie m.in. Legionu Maryi, Caritas, Koinoni, Odnowy w Duchu Świętym, Neokatechumenatu, Domowego Kościoła, Akcji Katolickiej. Większość z osób równocześnie należy do Żywego Różańca. Na spotkaniu były Róże żeńskie oraz jedna męska.

Brygida Wiertel działa w Caritas, które w Malborku istnieje od 11 lat. Głównym zadaniem organizacji jest zbiórka funduszy oraz darów rzeczowych.

- Towary wydajemy najczęściej dwa razy w roku, w okresie bożonarodzeniowym i wielkanocnym. W ubiegłym roku Caritas zdobyła 24 tony darów -  poinformowała B. Wiertel. Do zadań grupy należało przygotowanie paczek dla potrzebujących oraz zorganizowanie transportu.

Wolontariusze Caritas angażują się także w różne inicjatywy przy parafii, np. festyny dla dzieci.

- Jesteśmy wspólnotą między parafialną. Działamy na terenie Malborka, Stargardu Gdańskiego, Sztumu, Elbląga i okolic - mówi Agnieszka Kuczyńska ze wspólnoty Koinonii. Nazwa „Koinonia” w języku greckim oznacza: więcej niż wspólnota.

- Jesteśmy wspólnotą przyjaciół. Razem modlimy się, uwielbiamy Pana i spędzamy czas. Bardzo dobrze jest nam razem - dodaje kobieta. Do wspólnoty należą reprezentanci wszystkich grup wiekowych. Członkowie wspólnoty raz w tygodniu spotyka się w Domu Modlitwy. Podstawowym zadaniem każdego z z nich jest osobista, codzienna, godzinna modlitwa.

„Kwiatkiem” wspólnoty jest Magdalena. - Magda jest niepełnosprawna. Nie mówi, ale porozumiewa się przez kartkę. Kiedyś przyszła do Domu Modlitwy i spotkała Jezusa. Postanowiła oddać Mu swoje Zycie. Dzisiaj świadczy o Jezusie. Magda ma szczególny Dom Modlitwy w swoim domu. Jest animatorem grypy, my oczywiście służy w nim, pomagamy jej. Jednak to jest jej dom - przedstawiła dziewczynę Agnieszka Kuczyńska.

Koinonia Jana Chrzciciela jest wspólnotą ewangelizacyjną. Jej pierwszym i najważniejszym charyzmatem jest przyjaźń. - Jan nie był światłością, ale przyszedł by zaświadczyć o Światłości. To jest o nas. Jesteśmy Janem, który chce zaświadczyć o Panu Jezusie, o tym, że On żyje. Chrystus Zmartwychwstał - wołała Hanna Ewartowska. - Żyjemy Ewangelią każdego dnia, bo Jezus żyje - dodała.

Zdaniem ks. Józefa Micińskiego, proboszcza parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej, istotę wspólnoty określa: otwarcie, szacunek, życzliwość, okazana dobroć. Wszystko to co czynimy dla drugiego.

- Wspólnoty funkcjonują i prawdziwie żyją gdy jest w nas postawa Abrahama. Postawa otwarcia na bliźniego. Postawa służby sobą i słowem. Wtedy wspólnota prawdziwie żyje Duchem Bożym - stwierdził kapłan.

- W takiej wspólnocie Pan Bóg udziela darów, które często przekraczają oczekiwania nas samych - zaakcentował.

Organizatorem I Malborskiego Dnia Wspólnot był ks. Józef Miciński we współpracy z Caritas i Akcją Katolicką. Na spotkanie przybyło ponad 80 osób.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy