Nowy numer 07/2024 Archiwum

O historii nieco inaczej

Philip Earl Steele spotkał się z mieszkańcami Malborka. Wygłosił wykład "Nawrócenie i chrzest Mieszka".

Wykład „Nawrócenie i chrzest Mieszka” był - podobnie, jak książka historyka o tym samym tytule - obaleniem tezy, że bał się on Niemców i dlatego wymyślił genialny plan przyjęcia chrztu od Czechów. Za pomocą obcej religii władca chciał zjednoczyć poddanych oraz sąsiadów, których zamierzał pokonać.

- To są kompletnie chybione tezy. Nawet karkołomne i absurdalne - stwierdził Philip Earl Steele. Jak zaznaczył historyk, wnioski te powstały, bo szukano ich nie tam, gdzie powinno się to robić.

- Za panowania Mieszka I cesarz Otton I był skupiony na Rzymie. Na Południu, a nie na Wschodzie. Ostatecznie Otton I wyprowadził się z Niemiec - mówił prelegent. W Rzymie Otton I mieszkał 6 lat.

Jako kolejną absurdalną tezę Steele przypomniał twierdzenie, że kraj chrześcijański miał ochronę przed chrześcijańskimi Niemcami. A przecież kraje chrześcijańskie toczyły i toczą wojny.

Te nadinterpretacje tłumaczy ubóstwo źródeł. Jednak - podkreślił historyk - widoczne tu są złe nawyki. Pochodzą one ze scjentyzmu, czyli szkoły naukowej, która wykluczała wszelkie wpływy kulturowe, religijne na wydarzenia. Skupiała się ona na władzy i pieniądzu. Są to rzeczy ważne, ale nie jedyne.

Jak wskazał prelegent, ze źródeł, jakie obecnie posiadają historycy, możliwe jest odtworzenie zarysu panowania Mieszka I. Trzeba je odbudować poprzez porównanie do analogicznych sytuacji z sąsiednich krajów.

- Znamy wiele przykładów instrukcji, jakie papieże, biskupi czy też panujący władcy wydali tym, którzy mieli „dopaść” króla. To była świadoma praktyka w średniowieczu - mówił Philip Earl Steele. W średniowieczu proces nawracania wyglądał odwrotnie, niż obecnie. Wtedy najpierw nawracano władcę, a później wspierano ewangelizację ludu. Zdarzało się tak, że władcy, którzy przyjęli chrześcijaństwo, po pewnym czasie wracali do pogaństwa. W naszym państwie taka sytuacja nigdy nie miała miejsca. 

Philip Earl Steele - to amerykański historyk, redaktor i tłumacz. Publikował m.in. w „Znaku”, „Więzi”, „Przeglądzie Powszechnym”, „Międzynarodowym Przeglądzie Politycznym”, i „Polityce”. W latach 1992-2005 wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim. W 2005 ukazała się jego książka „Nawrócenie i chrzest Mieszka I”.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy