Nowy numer 33/2022 Archiwum

Śluby zawierano w Kościele katolickim

W Elblągu współistniały różne wyznania. W roku jubileuszu 500-lecia reformacji przypomniano, jak kształtowały się relacje między nimi.

Marcin Hintz, biskup diecezji pomorsko-wielkopolskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego, w czasie konferencji pod tytułem „Słowo – Wolność – Odpowiedzialność – Praca. Reformacja w Elblągu” wskazał, że po raz pierwszy w historii jubileusz obchodzony jest w kontekście ekumenicznym.

– Wierzymy, że te 500 lat, które były pełne momentów pięknych, ale i trudnych, jest doświadczeniem nie tylko ewangelickim, ale stało się doświadczeniem ogólnochrześcijańskim. Pozwala nam wszystkim żyć w duchu odpowiedzialności, braterstwa, wolności i pojednania – zaznaczył bp Hintz. Doktor Elżbieta Paprocka w wykładzie pt. „Niespokojne współistnienie wyznań – granice wolności wyznaniowej w nowożytnym Elblągu” zwróciła uwagę, że w naszym regionie występowały różne wyznania. Współistniały ze sobą, jednak nie brakowało drobnych konfliktów dnia codziennego. To wiązało się z wyznaczaniem granic tolerancji i swobód religijnych. – Określenie granic wolności wyznaniowej w nowożytnym Elblągu wymaga odniesienia się do źródeł pozwalających odpowiedzieć, jak granice wolności wyznania rozumieli przede wszystkim decydenci tamtych czasów oraz jakie czynniki decydowały o zakresie tolerancji religijnej wobec poszczególnych wyznań – tłumaczyła. Relacje między katolikami a luterańską radą miasta zostały określone w ugodzie zawartej z bp. Szymonem Rudnickim. Podpisano ją w 1616 roku. Wydarzenie to poprzedziła kilkudziesięcioletnia walka katolików o odzyskanie kościoła św. Mikołaja. W historii miasta był okres, w którym katolicy stracili wszystkie kościoły na rzecz luteranów. Jedną z kwestii, która w tamtym czasie domagała się regulacji, były małżeństwa wyznaniowo mieszane i wychowywanie dzieci z takich związków. – Dowodem ogromnej tolerancji w sprawach wyznaniowych jest fakt, że w ogóle małżeństwa wyznaniowo mieszane istniały. Było ich naprawdę dużo – oceniła dr Paprocka. Elbląskie księgi metrykalne przeanalizował ks. inf. Mieczysław Józefczyk. Wynika z nich, że u schyłku XVII w. w kościele św. Mikołaja zawarto 1664 związki małżeńskie. 37 proc. z nich zawarto między obojgiem katolików, a 26 proc. między obojgiem luteranów. Małżeństw mieszanych było 37 procent. Natomiast chrztów udzielonych w Kościele katolickim było tylko 11 procent. Ślub zawierano w Kościele katolickim, bo towarzyszyła temu piękna sceneria i ceremonia. Jednak chrzest dziecko otrzymywało już w Kościele luterańskim. – Bo w zdominowanym przez luteranów mieście wyznawcom tej religii żyło się nieco łatwiej – powiedziała dr Paprocka. Takie podejście było jednak naruszeniem przysięgi małżeńskiej złożonej w Kościele katolickim. Rada miasta stała na stanowisku, że dzieci przyjmują religię po rodzicach. Dziewczynki po matce, a chłopcy po ojcu. W tej sprawie doszło do podpisania umowy między bp. Teodorem Potockim a władzami miasta. Z kolei ks. prof. Wojciech Zawadzki zwrócił uwagę na relacje między kalwinami a luteranami. – Na początku XVII w. relacje kalwińsko-luterańskie w Elblągu były dość dobre. Częściowo był to skutek pojednawczych działań rady miejskiej, a częściowo zawartej już w 1570 r. ugody sandomierskiej – powiedział. Do zatargów między grupami doszło w 1654 roku. Ich skutkiem był złożony w 1656 r. przez kalwinów do rady miasta wniosek o przyznanie pełnej wolności religijnej. Został on odrzucony. W konsekwencji na nabożeństwa musieli się oni udawać do Malborka, Karwi, Jordanek czy też Janowa.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama