Nowy numer 39/2023 Archiwum

O myśli Roberta Spaemanna

To książka nie tylko dla studentów filozofii, ale wszystkich osób, które interesują się tą dziedziną.

Publikacja „Filozofia spraw ludzkich w myśli Roberta Spaemanna” ukazała się nakładem Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest ona owocem kilku lat pracy ks. Józefa Kożuchowskiego, doktora nauk teologicznych i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu, nauczyciela akademickiego w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, a także proboszcza parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Kmiecinie.

Jak przekonuje ks. Kożuchowski, prof. Spaemann jako jeden z najwybitniejszych współczesnych myślicieli niemieckich wychodził naprzeciw najbardziej palącym problemom pojawiającym się w naszej kulturze, polityce, społeczeństwie, wywierając ogromny wpływ na przebieg i końcowy rezultat toczonych na ten temat ściśle naukowych oraz bardziej popularnych publicznych debat. Swoje oryginalne i przenikliwe rozważania opierał na klasycznej myśli Arystotelesa, św. Tomasza z Akwinu, ale z uwzględnieniem myślicieli współczesnych. Dotykał w nich zawsze aktualnych i ważkich problemów egzystencjalnych. Właśnie je ks. Kożuchowski wnikliwie przeanalizował i omówił w kolejnych rozdziałach swojej najnowszej, obszernej (362 strony) książki. Zwrócił uwagę m.in. na tak kluczowe sprawy, jak kwestia odpowiedzialności za przyszłe pokolenia, sumienie i jego tajemnice, klonowanie, prawa człowieka, energia jądrowa, stosunek człowieka do przyrody i zwierząt, dramat eutanazji, spełnienie się człowieka (szczęście, miłość, nadzieja).

Ksiądz Kożuchowski treści zawarte w książce oparł przede wszystkim na analizie tekstów źródłowych w języku niemieckim, odwołuje się także do korespondencji ze Spaemannem prowadzonej drogą mejlową, zwłaszcza do wywiadów, jakich Spaemann mu udzielił, a także do treści wielu rozmów, które odbył z nim osobiście, w Stuttgarcie, oraz telefonicznie.

Prof. Robert Spaemann zmarł w 2018 r., mając 91 lat. Wykładał na uniwersytetach w Stuttgarcie, Heidelbergu i Monachium. Był doradcą papieży św. Jana Pawła II i Benedykta XVI, a 28 maja 2012 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski przyznał mu tytuł doktora honoris causa. „Książkę te można zaliczyć z pewnością do przeglądowych pomocy dydaktycznych dla studentów, ale sięgnąć może po nią każdy zainteresowany filozofią, co stanowi jej duży walor” – napisał dr hab. Krzysztof Wroczyński z KUL-u, recenzent.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast