Etap diecezjalny synodu otwarty

Uczynił to bp Jacek Jezierski w czasie niedzielnej Mszy św. w katedrze św. Mikołaja w Elblągu.

Ojciec Święty 9 i 10 października w Rzymie otworzył Synod Biskupów "Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja". Dziś biskupi na całym świecie otworzyli jego etapy diecezjalne. - Przewidziano fazy synodu w poszczególnych diecezjach, krajach. Następnie fazy kontynentalne - powiedział bp Jacek Jezierski. Dodał, że faza rzymska ma się odbyć jesienią 2023 roku.

Biskup elbląski wytłumaczył, że do udziału w etapie diecezjalnym synodu są zaproszeni wszyscy zainteresowani - ochrzczeni i czynnie uczestniczący w życiu Kościoła, ale też osoby pozostające z różnych powodów na jego obrzeżach czy też bez kontaktu z instytucjami kościelnymi. Pierwsza faza synodu ma posiadać charakter szerokiej konsultacji i ma trwać przez kilka najbliższych miesięcy.

- Każdy może zgłosić swoje wotum, swój sąd. Jest to więc próba diagnozy w życiu Kościoła, a też odpowiedzi na pytanie, co współcześnie powinno być dominantą w życiu i działaniu Kościoła w zmieniającym się i skomplikowanym świecie - mówił bp Jezierski. Swój głos zgłaszać będzie można indywidualnie lub po dialogu w grupach, które funkcjonują przy parafiach.

- Ojciec Święty Franciszek odwołuje się tu do wczesnośredniowiecznej zasady kanonistycznej, być może dziedziczonej po starożytności, że wszyscy powinni wypowiedzieć się w sprawach, które ich dotyczą. Ojciec Święty pragnie, aby wszyscy w Kościele uczyli się cierpliwego słuchania innych, aby uszanować - zrozumieć - ból, lęki, problemy, odczucia, pragnienia, czy nawet marzenia. Papież Franciszek pragnie też, aby chrześcijanie przeżywali swoją codzienność bardziej wspólnotowo, w dialogu, który może prowadzić ku porozumieniu i współpracy - zaznaczył bp Jezierski.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..