Nowy numer 39/2023 Archiwum

Elitarna wspólnota

Czy siła tkwi 
tylko w liczbach?

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023 w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji elbląskiej odbyła się we wtorek 18 października. Rozpoczęła się Mszą  św. w seminaryjnej kaplicy pod przewodnictwem bp. Jacka Jezierskiego. Wykład inauguracyjny wygłosił ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk CSsR.

Biskup elbląski przypomniał, że w wiekach średnich przygotowanie do kapłaństwa dokonywało się indywidualnie, ale także przy katedrach biskupich i klasztorach. Z niektórych szkół katedralnych i zakonnych wyrosły uniwersytety.

Tworzenie seminariów duchownych nakazał Sobór Trydencki w 1563 r. – Pionierem w budowaniu instytucji seminarium był św. Karol Boromeusz, arcybiskup Mediolanu. Utworzył seminarium rok po dekrecie soboru – kontynuował bp Jezierski. Z kolei w Prusach pierwsze seminarium zostało utworzone przez kard. Stanisława Hozjusza w 1565 r.

Rektor WSD ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM, zwrócił uwagę na integrującą rolę seminarium duchownego w środowisku kościelnym i społecznym. – Odbywają się w nim sympozja, konferencje naukowe, rekolekcje i dni skupienia. Tu także prowadzone są różne rodzaje formacji dla młodzieży i dorosłych. Seminarium jest również miejscem spotkań o profilu ekumenicznym i kulturalnym – wymieniał.

Nawiązał ponadto do spadającej liczby kandydatów na księży. – W roku 2016 studiowało w naszym seminarium 31 alumnów, dziś jest ich 23. W niektórych regionach naszego kraju dochodzi do reorganizacji i tworzenia seminariów międzydiecezjalnych. Seminarium było i pozostaje wspólnotą w pewnym sensie elitarną, nieporównywalną do innych typów uczelni. Można postawić pytanie, czy Hosianum z lat 80. XX wieku z ok. 200 alumnami było dużą uczelnią, czy elbląskie seminarium sprzed 20 lat z ok. 50 alumnami było dużym seminarium? Czy liczby te zależą tylko od nas? Czy siła tkwi tylko w liczbach? Dzisiaj wyrażamy wdzięczność Bogu za dzieło, które stanowi Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej, oraz za wszystkich, którzy dzięki niemu odpowiedzieli na ewangeliczne wezwanie: „Pójdź za Mną” – podkreślał ks. Marek Karczewski.

WSD w Elblągu zostało erygowane 1 października 1992 r. przez pierwszego biskupa elbląskiego Andrzeja Śliwińskiego. Dotychczas wykształciło się w nim 193 księży. W roku akademickim 2022/2023 na roku propedeutycznym formuje się 3 alumnów z diecezji elbląskiej. 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast