W służbie u Jezusa

ab

|

Gość Elbląski 23/2015

publikacja 03.06.2015 00:00

Diecezja elbląska ma pięciu nowych kapłanów oraz pięciu nowych diakonów.

 30 maja w katedrze św. Mikołaja bp Jacek Jezierski pierwszy raz udzielił święceń kapłańskich 30 maja w katedrze św. Mikołaja bp Jacek Jezierski pierwszy raz udzielił święceń kapłańskich
Agata Buchwald /Foto Gość

Każdy ksiądz jest nauczycielem Ewangelii, szafarzem Eucharystii i sakramentów wtajemniczających w sztukę modlitwy – powiedział bp Jacek Jezierski, który 30 maja udzielił święceń kapłańskich pięciu diakonom. W homilii biskup elbląski mówił o znaczeniu sakramentu kapłaństwa. – Nie jest to rodzaj krótkoterminowego kontraktu, nie jest to podpisanie umowy między pracodawcą a pracownikiem. To nie jest umowa, którą można łatwo rozwiązać. To podjęcie służby u Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza – mówił bp Jezierski.

– Z Nim kapłana łączy trwała, wierna, dozgonna przyjaźń – dodał. Dzień wcześniej, 29 maja, bp Józef Wysocki udzielił święceń diakonatu pięciu alumnom V roku Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu. W wygłoszonej w czasie uroczystości homilii biskup pomocniczy diecezji elbląskiej zaakcentował, że współcześnie wiele osób nie przeżyło jeszcze swojego nawrócenia. Do wspólnoty Kościoła weszli jako niemowlęta i żyją na jego peryferiach. – Biedni są to ludzie. Do nich będziecie też posłani, aby być dla nich znakiem obecności Jezusa – powiedział. – Po II Soborze Watykańskim mamy wielki dar Ducha Świętego, dzięki któremu rozumiemy, że Kościół w dzisiejszych czasach musi być perłą, musi być ewangeliczny – dodał. – Diakon – sługa Ewangelii – ma być uczniem Chrystusa – przypomniał bp Wysocki. – Ma być człowiekiem bardzo szlachetnym. Tym, który realizuje słowa Ewangelii, żyje nią. Na uroczystości do katedry św. Mikołaja w Elblągu przybyli księża z całej diecezji, wykładowcy, z ks. dr. Grzegorzem Puchalskim, rektorem WSD, na czele. Obecne były rodziny diakonów oraz neoprezbiterów, a także wierni, którzy chcieli uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu.