Skarbonka miłosierdzia

Agata Bruchwald

|

Gość Elbląski 10/2016

publikacja 03.03.2016 00:00

W okresie Wielkiego Postu nie można zapomnieć o najbardziej potrzebujących. 


Uczniowie z elbląskiego gimnazjum w akcję włączają się po raz drugi Uczniowie z elbląskiego gimnazjum w akcję włączają się po raz drugi
Agata Bruchwald /Foto Gość

Caritas Diecezji Elbląskiej w tegorocznym Wielkim Poście rozdała 20 tysięcy skarbonek w ramach akcji Jałmużna Wielkopostna. Trafiły one do parafii, a następnie do rodzin. Bardzo często odbierają je najmłodsi. Nie znaczy to jednak, że kampania skierowana jest przede wszystkim do dzieci.

Włączyć się w nią powinni także dorośli. 
Idąc śladami biblijnej zachęty, dzieci i ich rodzice, by jak najlepiej przygotować się do świąt Wielkiej Nocy, w okresie Wielkiego Postu powinni podjąć post, jałmużnę i modlitwę. Nie możemy zapominać, że post jest ściśle związany z jałmużną. Nie pościmy tylko dla własnej, duchowej korzyści. W okresie nawrócenia nie można zapomnieć o najbardziej potrzebujących, czyniąc różne dzieła miłosierdzia.
Naprzeciw temu wyzwaniu wychodzą Szkolne Koła Caritas, które włączają się w akcję Jałmużna Wielkopostna. Dając uczniom skarbonki, motywują nie tylko ich, ale całe rodziny do materialnej pomocy potrzebującym. – Skarbonki do domu biorą dzieci, które wyrażą taką chęć. Nie ma przymusu – mówi Barbara Małyska ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie. 
W ubiegłym roku w szkole podstawowej w Sztumie w każdej klasie indywidualnie pieniądze zbierało co najmniej 10 uczniów. Dodatkowo każda klasa miała wspólną puszkę.
Uczniowie wiedzą, że uzbierane przez nich pieniądze są przeznaczane na dofinansowanie wakacyjnych kolonii w Mikoszewie dla ich koleżanek i kolegów z uboższych rodzin. 
– Dzieci bardzo angażują się w akcję, bo wiedzą, że dzięki temu ich koleżanki i koledzy mogą w wakacje gdzieś wyjechać – mówi Barbara Małyska. 
Jałmużna Wielkopostna to ekumeniczna akcja charytatywna organizowana przez Caritas Kościoła Katolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego, Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP oraz Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. W tym roku w całej Polsce rozdano łącznie blisko 700 tysięcy skarbonek z hasłem „Skarbonka miłosierdzia”.
Jak informuje Caritas Polska, celem akcji jest zwrócenie uwagi na kondycję i potrzeby osób chorych i starszych oraz konkretna pomoc na ich rzecz. Zebrane środki rozdysponowane zostaną przez Caritas parafialne i diecezjalne. 
Szkolne Koło Caritas z Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Elblągu w ubiegłym roku do akcji włączyło się po raz pierwszy. Rozdano wtedy 20 skarbonek, w tym roku 15. 
– Uzbierane pieniądze zostaną przekazane dla uczniów z uboższych rodzin – opowiada Patryk z kl. III. – Puszkę dostają osoby, które chcą pomóc. Do niej wkładają pieniądze, które wydaliby, gdyby sobie czegoś nie odmówili – kontynuuje Daniel, także z kl. III. – Mogą być to nawet małe kwoty – zaznacza. 
Patryk i Daniel należą do Szkolnego Koła Caritas. W ciągu roku włączają się na przykład w zbiórkę żywności. – Czuję, że muszę pomagać. To taki mój wewnętrzny przymus – uśmiecha się Patryk. – To daje mi dużo satysfakcji – dodaje. 
W ubiegłym roku za zebrane w elbląskim gimnazjum pieniądze dofinansowano obiady najbardziej potrzebującym uczniom. W tym roku datki zostaną przeznaczone na dofinansowanie wakacyjnych kolonii. 
Skarbonki z oszczędnościami uczniowie odniosą do szkoły bądź parafii w Wielkim Tygodniu.