Diakonie obradują

łs

publikacja 09.04.2016 18:40

W ośrodku Betania w Stagniewie zgromadzili się liderzy i moderatorzy Domowego Kościoła Filii Pelplińskiej.

Diakonie obradują Elbląg, Stagniewo, 9.04.2016, Spotkanie liderów i moderatorów Ruchu Światło-Życie Filii Pelplińskiej

Do podelbląskiego sanktuarium na Wiosenny Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych zjechało w sumie ponad 70 osób z siedmiu diecezji. Gościliśmy w naszym mieście przedstawicieli Ruchu Światło-Życie z diecezji: gnieźnieńskiej, bydgoskiej, toruńskiej, gdańskiej, warmińskiej oraz pelplińskiej.

- Chodzi o to, aby ludzi mocno zaangażowanych w diakoniach naszego ruchu skonfrontować ze sobą, i aby mogli oni wymienić się doświadczeniami - mówi ks. Zenon Pipka, moderator Filii Pelplińskiej. Tematem spotkania było zagadnienie: "Posługa miłosierdzia zadaniem dla diakonii diecezjalnych Ruchu Światło-Życie". - W naszym spotkaniu chodzi o to, aby ten ogólny temat przełożyć na działania poszczególnych diakonii - wyjaśnia kapłan.

Tegoroczny temat jest, jak zwraca uwagę ksiądz moderator, bardzo szeroki. - Zgodnie bowiem z tym, jaki mamy rok w Kościele, tematem tym jest miłosierdzie - mówi ks. Zenon. - Pasuje ono do każdej z diakonii, jakie istnieją wewnątrz Ruchu; naszym zadaniem jest tylko odpowiednio je zaadaptować i wprowadzić w życie - dodaje.

Jednym z głównych punktów spotkania były tzw. "Godziny odpowiedzialności", w czasie których przedstawiciele diakonii z poszczególnych diecezji wymieniali się swoimi doświadczeniami i pomysłami na funkcjonowanie i rozwój wspólnoty. - Możemy sobie na przykład powiedzieć, co w jednej z diecezji działa, i podpowiedzieć, jak wprowadzić to w innej. Na takich samych zasadach funkcjonują przecież także inne duże grupy. Tak samo spotykają się też np. lekarze - uśmiecha się ksiądz moderator.

Uczestnicy spotkania wzięli również udział w Eucharystii, którą sprawował bp Józef Wysocki, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej i św. Jana Pawła II w Stagniewie.