Zaczęło się w 1416 roku

ab

publikacja 03.06.2016 21:25

Obchody 600-lecia Sztumu będą trwały cały rok. Dziś przybrały wymiar naukowy.

Zaczęło się w 1416 roku Sztum, 3.06. Konferencja popularnonaukowa ''600- lecie miasta i parafii św. Anny w Sztumie" Agata Bruchwald /Foto Gość

Konferencją popularnonaukową „600-lecie miasta i parafii św. Anny w Sztumie” rozpoczęły się w piątek 3 czerwca uroczystości jubileuszowe w mieście.

- Obecny rok jest szczególny. Obchodzimy 600. rocznicę urodzin naszego miasta i 600-lecie parafii św. Anny. Te dwie historię są ze sobą nierozerwalnie związane - powiedział, rozpoczynając spotkanie, Leszek Tabor, burmistrz Sztumu.

- Jubileusz 600-lecia miasta i parafii św. Anny rozpoczynamy od sesji naukowej. Bardzo cieszę się, że udało się ją zorganizować - przyznał ks. Andrzej Starczewski, proboszcz parafii św. Anny.

W tym roku Sztum obchodzi 600. rocznicę lokacji, jednak historia miejsca jest o wiele dłuższa. Sięga ona połowy XIII wieku. Przed wiekami miasto należało do diecezji pomezańskiej. Okres ten przybliżył dr Radosław Biskup w wykładzie „Parafia Sztum a krzyżackie biskupstwo pomezańskie”. Jak zauważył prelegent, obecnie rzadko uświadamiamy sobie, że na terenie państwa krzyżackiego istniał Kościół. Obok administracji świeckiej była administracja duchowa.

17 lipca 1243 roku powstały cztery pruskie diecezje: chełmińska, pomezańska, warmińska oraz sambijska. Wcześniej była tylko jedyna - chełmińska. - Kluczową postacią dla powstania organizacji kościelnej na terenie władztwa zakonu krzyżackiego był legat papieski Wilhelm z Modeny - poinformował dr Biskup. - Dokument Wilhelma z Modeny, który wydzielał cztery diecezje, zawierał informacje o organizacji wewnętrznej diecezji - wskazał prelegent.

Zakon krzyżacki, który był głównym inicjatorem powstania administracji kościelnej, doprowadził do tego, że każda z diecezji pruskich została podzielona na dwie części. Zakon, który ponosił główny ciężar prowadzenia misji na terenie Prus, zarezerwował sobie dwie trzecie terenu każdej diecezji. Natomiast jedną trzecią przeznaczył biskupowi.

Oznaczało to, że biskup w sprawach duchowych jurysdykcję sprawował w całej diecezji, natomiast pełnym władcą terytorialnym był na terenie jednej trzeciej diecezji. W konsekwencji tego zapisu w 1243 roku powstało 5 ośrodków władzy terytorialnej.

Historię herbu i flagi Sztumu nakreślił dr Adam Kromer. - Najstarszy znak heraldyczny powstał dla założonego ok. 1330 wójtostwa sztumskiego - powiedział dr Kromer. Odrys zaś najstarszej znanej pieczęci przedstawia gotycką siatkę w okrągłym polu.

Obchody 600-lecia miasta i parafii odbywają się na trzech płaszczyznach - naukowej, inwestycyjnej i duchowej. 17 lipca - w odpust parafialny - zostanie odprawiona uroczysta Msza św. oraz odsłonięty emblemat z brązu - wzór pierwszej średniowiecznej pieczęci miasta.

Organizatorami piątkowej konferencji byli Urząd Miasta i Gminy Sztum, parafia św. Anny oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej.