Spotkaliśmy się z Janem Pawłem II

ab

|

Gość Elbląski 24/2017

publikacja 15.06.2017 00:00

We wtorek 6 czerwca minęła 18. rocznica wizyty Jana Pawła II w Elblągu.

Spotkanie wiernych z Janem Pawłem II odbyło się na lotnisku aeroklubu w Elblągu. Spotkanie wiernych z Janem Pawłem II odbyło się na lotnisku aeroklubu w Elblągu.
arch. Kurii Diecezjalnej Elbląskiej

Ojciec Święty przybył do miasta o 17.10. Czekało na niego ok. 250 tys. diecezjan. W czasie modlitewnego spotkania kard. Józef Glemp poprowadził nabożeństwo czerwcowe. W homilii Jan Paweł II powiedział: „Przyszliśmy tu dzisiaj, aby poprzez to nabożeństwo kontemplować miłość Pana Jezusa, Jego współczującą dobroć dla każdego człowieka. Kontemplować Jego Serce gorejące miłością do Ojca, w pełności Ducha Świętego. Chrystus, który nas miłuje, ukazuje nam swe Serce jako źródło życia i świętości, jako źródło naszego odkupienia” – mówił do zebranych papież.

Specjalnie na spotkanie usypano 9-metrowy kopiec, na nim ustawiono ołtarz. Obecnie ołtarz i ambonka znajdują się w kościele św. Wojciecha w Kwidzynie. Tuż po rozebraniu instalacji metalowe elementy przewieziono do budującego się kościoła Chrystusa Króla w Iławie, a krzyż został umieszczony na dachu budynku seminaryjnego.