Pasłęk bez wody

paslek.pl, ro.com.pl, red.

publikacja 22.09.2017 08:15

To konsekwencja podtopień sprzed kilku dni.

Pasłęk bez wody W badanych próbkach wykryto bakterię z grupy coli. Szymon Zmarlicki /Foto Gość

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu ogłosiła, że woda z ujęcia Pasłęk nie nadaje się do spożycia. W badanych próbkach znaleziono bakterie z grupy coli. 

Wody nie wolno używać do mycia zębów, twarzy oraz intymnych części ciała, a do pozostałych czynności higienicznych wodę można używać po przegotowaniu. Nie wskazane jest używanie wody do kąpieli zwłaszcza niemowląt i małych dzieci.

Woda nadaje się do celów gospodarczych tj. czynności porządkowych, spłukiwania toalet.

Wody pitnej pozbawieni są również mieszkańcy wsi Marianka, Leszczyna, Borzynowo, Aniołowo, Rogowo, Zielony Grąd, Rzeczna, Łączna, Krosno, Krosienko, Robity, Kupin, Gołąbki, Pólko.

W Pasłęku ustawiono beczkowozy, do wiosek będzie dostarczana woda butelkowana.