Dar na odpuszczenie grzechów

Łukasz Sianożęcki Łukasz Sianożęcki

publikacja 09.05.2018 22:30

- Duch Święty pomaga nam być posłusznym - przypomina biskup Wysocki.

Dar na odpuszczenie grzechów Sadlinki, 9.05.2018, bierzmowanie w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego Łukasz Sianożęcki /Foto Gość

- Jesteśmy wszyscy powołani do słuchania Ewangelii - mówił biskup Józef Wysocki do młodzieży, która przystępowała dziś do bierzmowania. Sakramentu biskup udzielił młodym z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sadlinkach. - A to oznacza, że mamy się stale karmić Słowem Bożym - dodawał.

Jak tłumaczył kapłan od słowa "słuchać" wywodzi się również pojęcie "posłuszny". - A dzisiejszy świat nie chce, abyście uczyli się być posłusznym - podkreślał. - A ja wam mówię, że ten kto jest posłuszny wobec starszych, wobec rodziców i wobec Pana Boga, ten nigdy nie zejdzie z dobrej drogi.

Biskup Józef zwracał uwagę, że w byciu posłusznym pomaga sakrament, który dziś przyjęła młodzież. - Pan Jezus swoim uczniom wielokrotnie przypominał jak wielki darem jest dla nich Duch Święty - mówił biskup. - Przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezus wysłużył nam ten największy dar i teraz daje go Kościołowi na odpuszczenie grzechów.