Uczestnik najwyższego kapłaństwa Chrystusa

oprac. łs

|

Gość Elbląski 14/2019

publikacja 04.04.2019 00:00

To wyjątkowa uroczystość dla całej diecezji. Licznie przybywają na nią wierni, rodzina wyświęcanego, przyjaciele i duchowieństwo.

Księga Ewangelii jest trzymana nad głową biskupa elekta aż do końca modlitwy święceń. Księga Ewangelii jest trzymana nad głową biskupa elekta aż do końca modlitwy święceń.
Henryk Przondziono /Foto Gość

W czasie tych uroczystości ma miejsce cały szereg obrzędów niespotykanych w trakcie innych nabożeństw. Jaki jest ich przebieg?

Rozpoczęcie

Święcenia biskupie odbywają się podczas Eucharystii, aby ukazać, że nowy biskup zostaje szafarzem łaski najwyższego kapłaństwa. Msza św. w katedrze elbląskiej rozpocznie się tego dnia od procesji wejścia, w której przejdą księża biskupi, biskup nominat w asyście dwóch prezbiterów oraz kapelani i sekretarze księży biskupów. Podczas procesji chór i zgromadzenie wykona Psalm 63: „Boże mój, Boże, szukam Ciebie”.

Eucharystii towarzyszy zawsze uroczysta oprawa zarówno muzyczna, jak i liturgiczna. Śpiewa się wówczas hymn do Ducha Świętego. Pierwszym z charakterystycznych punktów uroczystości jest przedstawienie nominata. Wtedy to biskup elekt podchodzi do głównego szafarza święceń w asyście dwóch kanoników Kapituły Katedralnej Elbląskiej. W tym czasie odczytana zostanie bulla papieża Franciszka dotycząca nominacji nowego biskupa.

Konsekracja

Sam obrzęd święceń rozpoczyna się po homilii, którą wygłasza główny szafarz celebracji. Elekt składa przyrzeczenie, w którym zobowiązuje się m.in. pełnić powierzony urząd, posługiwać aż do śmierci, wiernie i nieustannie głosić Ewangelię, budować Kościół i trwać w jedności z kolegium biskupów.

Zasadnicze święcenia mają miejsce po litanii błagalnej, kiedy dochodzi do nałożenia rąk i odmawia się modlitwę święceń. Biskup konsekrator, biskupi współkonsekratorzy i wszyscy obecni biskupi nakładają ręce na głowę święconego, tak jak to czynili apostołowie. Następnie główny konsekrator otwiera księgę Ewangelii i kładzie ją na głowę elekta, a dwaj diakoni podtrzymują ją aż do końca modlitwy święceń, którą wypowiada główny konsekrator. Natomiast pozostali biskupi, stojąc wokół święconego, razem z głównym konsekratorem wypowiadają główną część modlitwy należącą do święceń.

Obrzędy wyjaśniające

Po tej części następują tzw. obrzędy wyjaśniające. Są to: namaszczenie głowy świętym krzyżmem, przekazanie księgi Ewangelii oraz insygniów posługi biskupiej: pierścienia, mitry i pastorału. Główny szafarz święceń namaszcza olejem krzyżma świętego głowę klęczącego przed nim nowo wyświęconego biskupa, mówiąc: „Niech Bóg, który uczynił cię uczestnikiem najwyższego kapłaństwa Chrystusa, przeniknie cię olejem mistycznego namaszczenia i przez hojne błogosławieństwo duchowe zapewni owocność twojej posłudze”. Ten obrzęd ma przypominać, że wyświęcony stał się uczestnikiem najwyższego kapłaństwa Chrystusa.

Kolejnym etapem jest przekazanie księgi Ewangelii. Symbol ten oznacza, że biskup jest nauczycielem ludu Bożego, wezwanym, by głosić słowo Boże.

Następnie nowo wyświęcony otrzymuje oznaki godności biskupiej, czyli pierścień, mitrę i pastorał. Ich symbolikę wyjaśnialiśmy na s. I.

Liturgia eucharystyczna i zakończenie

Po tych obrzędach nowy biskup pomocniczy zajmuje miejsce jako pierwszy wśród koncelebrujących i rozpoczyna się liturgia eucharystyczna. Podczas modlitwy eucharystycznej, już po konsekracji, odmawia się specjalną modlitwę wstawienniczą za nowego biskupa.

Po przyjęciu sakramentu Komunii słowa pozdrowienia i akceptacji wobec nowego biskupa wyrażają przedstawiciele wiernych świeckich, osób konsekrowanych i duchowieństwa diecezji.

W czasie uroczystości w katedrze elbląskiej zaplanowano odczytanie listu gratulacyjnego prezydenta RP Andrzeja Dudy. Przemówienie wygłosi abp Salvatore Pennacchio – nuncjusz apostolski w Polsce. Na koniec podziękowania złoży ks. bp Wojciech Skibicki, nowy biskup pomocniczy diecezji elbląskiej.