Promocja XXIX tomu "Rocznika Elbląskiego"

Agata Bruchwald Agata Bruchwald

publikacja 13.02.2020 19:39

Promocja najnowszego tomu "Rocznika Elbląskiego" odbyła się w Bibliotece Elbląskiej.

Promocja XXIX tomu "Rocznika Elbląskiego" Promocja XXIX tomu „Rocznika Elbląskiego” odbyła się w czwartek 13 lutego w Bibliotece Elbląskiej im. C. Norwida. Agata Bruchwald /Foto Gość

Czytelnik w publikacji odnajdzie m.in. referaty wygłoszone podczas konferencji: „Słowo - Wolność - Odpowiedzialność - Praca. Reformacja w Elblągu”, „Dolna Wisła w dziejach Pomorza Gdańskiego do końca XVIII wieku”, zorganizowanej 11 listopada 2018 r. dla upamiętnienia 25. rocznicy śmierci prof. Stanisława Gierszewskiego.

Łącznie w najnowszym numerze „Rocznika Elbląskiego” opracowania opublikowało 11 autorów. Analizą zapisków mieszczan pruskich o Wiśle z przełomu XV i XVI wieku zajęła się dr Julia Możdżeń z Uniwersytetu Gdańskiego. - Notatki te sporządzane w podręcznych księgach handlowych, głównie przez kupców, oraz w oficjalnych księgach miejskich, mówią o wylewach Wisły w występujących tu warunkach pogodowych - powiedziała Małgorzata Gizińska z Elbląskiego Towarzystwa Historycznego, która wygłosiła laudację.

Prelegentka zwróciła uwagę, że zapiski te mówiły także o handlowej - użytkowej - funkcji Wisły i sposobach wykorzystywania żywiołu rzecznego podczas działań wojennych. Przydatne były przy prowadzeniu interesów handlowych, np. szacowaniu cen towarów, określaniu ryzyka transportu.

Promocja XXIX tomu „Rocznika Elbląskiego”

XXIX tom „Rocznika Elbląskiego” ukazał się w grudniu 2019 r. Funkcję redaktora naukowego sprawuje prof. dr hab. Andrzej Groth. Czasopismo wydawane jest przez Bibliotekę Elbląską im. C. Norwida przy współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym - Oddział w Elblągu i wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Elblągu.