Głoś słowo Boże z radością

Agata Bruchwald Agata Bruchwald

publikacja 30.05.2020 16:27

- Żyjąc jako człowiek modlitwy, wiary i Ewangelii, swoim słowem i przykładem będziesz budować dom Boży - powiedział bp Wojciech Skibicki.

Głoś słowo Boże z radością Elbląg; 30.05.2020 r. Święcenia kapłańskie w katedrze św. Mikołaja. Agata Bruchwald /Foto Gość

Biskup Wojciech Skibicki przewodniczył Mszy św., podczas której święcenia kapłańskie przyjął dk. Michał Semeniuk.

Biskup zaznaczył, że zgromadzeni w katedrze, by towarzyszyć swoją modlitwą temu, który wybrał drogę pójścia za Chrystusem, reprezentują cały lud Boży. - Sytuacja współczesnego świata jest niezwykle skomplikowana. Od powojennych czasów pewnie jeszcze nie było tak globalnego narażenia ludzkości, tak dużo lęku i cierpienia. W tej sytuacji, wielkiego lęku i cierpienia, potrzebni są nie tylko ci, którzy są lekarzami ciała. Nie tylko ci, którzy troszczą się o chorych, udzielając im pomocy medycznej, ale w tak skomplikowanym świecie, w takiej sytuacji, szczególnie potrzebni są także ci, którzy leczą ducha - którzy niosą pomoc duchową - mówił bp Skibicki.

W dalszej części homilii biskup zwrócił uwagę, że dziś Kościół przeżywa smutek z powodu tego, że w tak wielu krajach był mocno ograniczony dostęp do Eucharystii. - Ale to się zmieni. My sami czujemy, widzimy, jak zmienia się to także u nas. Ten czas, który był czasem tak dużych destrukcji, pokazał, jaki jest w nas głód duchowy, jak doświadczaliśmy tego, że nie mogliśmy w pełni, ze swobodą, uczestniczyć w Eucharystii - powiedział.

Wielką radością jest to, że wśród nas są ci, którzy chcą ofiarować swoje życie Chrystusowi i być współpracownikami winnicy Pańskiej.

- Aby tak mogło być, trzeba dojrzałego namysłu, aby pójść za Chrystusem Nauczycielem, Panem i Pasterzem. Aby sprawować ofiarę Jego Ciała i Krwi dla zbawienia wiernych, aby posługiwać sakramentami - wymieniał.

- Drogi Michale, otrzymasz święcenia prezbiteratu. W imieniu Chrystusa Nauczyciela będziesz pełnić urząd posługiwania nauczycielskiego. Nauczanie innych jest trudnym zadaniem, ale zawsze najbardziej przekonywujące jest świadectwo własnego życia. Głoś słowo Boże z radością, głoś Ewangelię, która jest Ewangelią miłości. Niech ta nauka płynąca z Ewangelii będzie pokrzepieniem ludzkim, nawet - a szczególnie - w chwilach trudnych, najtrudniejszych. W ten sposób żyjąc jako człowiek modlitwy, wiary i Ewangelii, swoim słowem i przykładem będziesz budować dom Boży, to jest Kościół, mocą Chrystusa i kapłaństwa, które otrzymasz będziesz mógł sprawować sakramenty - powiedział bp Wojciech Skibicki.