Jeśli doświadczasz trudności...

ab

|

Gość Elbląski 24/2020

publikacja 11.06.2020 00:00

Zaproszenie skierowane jest do osób, które chcą odnaleźć pokój w relacji z Bogiem i drugim człowiekiem.

▲	Będzie to czas spędzony ze słowem Bożym. ▲ Będzie to czas spędzony ze słowem Bożym.
Józef Wolny /Foto Gość

Osoby związane z Centrum Nowej Ewangelizacji diecezji elbląskiej potwierdziły, że zaplanowane już kilka miesięcy temu rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego odbędą się.

Trwać one będą od 26 lipca do 2 sierpnia, a będą miały miejsce w murach Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu, oczywiście z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych. Rekolektantom towarzyszyć będą słowa: „Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić” (J 11,44). Do uczestnictwa zaproszone są osoby, które uczestniczyły już w rekolekcjach kerygmatycznych – np.: REO, Seminarium Odnowy Wiary, katechezach wprowadzających Drogi Neokatechumenalnej, rekolekcjach Ruchu Światło–Życie, kursie Nowe Życie, kursie Alpha itp.

„Jeśli doświadczasz w swoim życiu trudności, które są dla ciebie ciężarem, rozbijają cię wewnętrznie, utrudniają codzienne funkcjonowanie, doświadczasz braku satysfakcjonujących relacji, chcesz przyjrzeć się historii swojego życia i zobaczyć w niej działanie Pana Boga, zapraszamy cię do udziału w tych rekolekcjach, abyś mógł/mogła znaleźć pokój w relacji z Bogiem, z drugim człowiekiem, ze sobą samym i żyć pełnią życia” – napisali w zaproszeniu organizatorzy rekolekcji. Szczegółowe wytyczne, do przestrzegania których zobowiązani będą uczestnicy rekolekcji, oraz wszelkie informacje dotyczące kwestii organizacyjnych dostępne są na stronie internetowej Centrum Nowej Ewangelizacji diecezji elbląskiej.