Wspólne świętowanie 55-lecia kapłaństwa

Łukasz Sianożęcki Łukasz Sianożęcki

publikacja 14.06.2020 11:00

W Sanktuarium Fatimskim w Stagniewie spotkali się kapłani, którzy święcenia przyjęli 55 lat temu.

Wspólne świętowanie 55-lecia kapłaństwa Kapłani, którzy przyjęli święcenia w 1965 r. z rąk biskupa Tomasza Wilczyńskiego, spotkali się w sanktuarium w Stagniewie. Łukasz Sianożęcki /Foto Gość

W sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej oraz św. Jana Pawła w Stagniewie wspólną Eucharystię koncelebrowali kapłani, którzy 13 czerwca przeżywali 55. rocznicę święceń kapłańskich. Na tej wyjątkowej uroczystości wraz z wiernymi spotkali się księża: bp. Józef Wysocki, ks. Wawyrzyniec Banaszek, Ks. Czesław Drężek, ks. Henryk Kamiński, ks. Gerard Łążyński, ks. Henryk Madej, ks. Stanisław Rogowski i ks. Stanisław Tabaka. Kapłani modlili się także za swoich zmarłych kolegów rocznikowych.

- W tym niezwykle trudnym okresie naszych dziejów, naznaczonych chorobą i śmiercią milionów na całym świecie, zgromadziliśmy się w tym młodym Sanktuarium Fatimskim, aby za wzorem Maryi trwać z uczniami Jezusa na modlitwie - mówił do zgromadzonych biskup Wysocki.

W homilii biskup nawiązywał do Ewangelii, w której krewni Jezusa chcą się z nim spotkać. - Jezus wykorzystuje tę sytuację i objawia nam, kim są ci, którzy tłumnie zgromadzeni słuchają Słowa Bożego. Jezus określa ich mianem swojej najbliższej rodziny. Ten, kto słucha i żyje według słowa Jezusa, ten jest "moją matką i moimi braćmi" - zwracał uwagę kapłan.

Zwracając się do świętujących 55. rocznicę święceń księży przypomniał, że udzielił im ich w biskup olsztyński Tomasz Wilczyński. - Zostaliśmy wówczas posłani, aby w jedności z Jezusem przepowiadać Słowo Boże, udzielać sakramentów świętych i budować wspólnotę Chrystusowego Kościoła - podsumowywał.