By lepiej służyć mieszkańcom

łs

|

Gość Elbląski 31/2020

publikacja 30.07.2020 00:00

– Takie miejsce było tu bardzo potrzebne – mówią pasłęczanie.

▲	Burmistrz Wiesław Śniecikowski prezentuje broszurę o mieście i regionie, którą przygotowali wolontariusze,  pasjonaci lokalnej historii. ▲ Burmistrz Wiesław Śniecikowski prezentuje broszurę o mieście i regionie, którą przygotowali wolontariusze, pasjonaci lokalnej historii.
Zdjęcia Łukasz Sianożęcki /Foto Gość

Wolontariusze, działacze społeczni, przedsiębiorcy oraz aktywiści z Pasłęka od lat postulowali, aby w mieście powstał punkt, który pozwoli na lepsze współdziałanie tych grup, a tym samym przyczyni się do rozwoju regionu.

– Można powiedzieć, że o takiej potrzebie rozmawialiśmy już dziesięć lat temu. Dobrze, że udało się wreszcie ją zrealizować i takie miejsce znalazło się w naszym mieście – mówił Paweł Chomnicki, przedsiębiorca z Pasłęka, podczas otwarcia Pasłęckiego Centrum Integracyjnego.

W zabytkowym budynku ratusza miejskiego w Pasłęku otwarto takie centrum, które w założeniu ma przede wszystkim pozwalać na lepsze zintegrowanie środowisk aktywnie zaangażowanych w sprawy miasta i gminy, ale także na tworzenie nowych możliwości dla wolontariatu, samopomocy i wsparcia rodzin, które takiej pomocy potrzebują. W PCI mają także odbywać się kursy i szkolenia oraz akcje charytatywne. – Cieszymy się z powstania takiego punktu, bo wierzymy, że pozwoli on także na odblokowanie potencjału naszych okolicznych obszarów wiejskich, których w gminie Pasłęk nie brakuje – zwróciła uwagę Halina Cieśla, sołtys wsi Aniołowo, gdzie cyklicznie latem odbywał się „Zlot Aniołów”, w tym roku odwołany z powodu epidemii koronawirusa.

Jak podkreślają twórcy i pomysłodawcy centrum, chodziło o to, aby w Pasłęku powstało miejsce, które nie będzie stale „pod okiem władzy”. – To wyjątkowo symboliczne, że ten nasz 700-letni ratusz, który przez siedem wieków służył władzom miasta, teraz staje się obiektem do wyłącznej dyspozycji mieszkańców – podkreślał burmistrz miasta Wiesław Śniecikowski. Jednocześnie w PCI otwarto punkt informacyjny. Wszyscy obecni na uroczystościach zgodnie stwierdzili, że otwarcie punktu, w którym turyści i odwiedzający będą mogli zasięgnąć pełnej informacji o Pasłęku i jego okolicach, to bardzo potrzebne miejsce na mapie miasta. Otwierając nowe usługi w PCI, burmistrz Śniecikowski wyraził nadzieję, że przyczynią się one do rozwoju i promocji całego regionu.

– Wierzymy, że będzie to miejsce, w które będzie wzmacniało nasz kapitał społeczny oraz promowało miasto i gminę Pasłęk. Będzie służyło integracji społecznej naszego miasta, ale także dostarczało informacji turystycznej, kulturalnej, historycznej i bibliotecznej wszystkim zainteresowanym – wymieniał.