Gromadzi nas ich poświęcenie

łs

|

Gość Elbląski 36/2020

publikacja 03.09.2020 00:00

– Musimy przypominać o tym wydarzeniu, by najmłodsi nie zapomnieli, jak ogromne miało znaczenie – apelował biskup Skibicki.

Msza św. w katedrze św. Mikołaja była jednym z punktów obchodów 40. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych, które odbywały się w Elblągu.

– Nie samo wydarzenie nas tu gromadzi, ale poświęcenie, wiara, ufność i determinacja tych, którzy starali się, aby przyszłe pokolenia mogły żyć w wolności – mówił biskup Wojciech Skibicki w homilii. Jak przypominał, chodziło o wolność zarówno w wymiarze społecznym, politycznym, gospodarczym, jak i duchowym. – Tak aby człowiek mógł się w pełni rozwijać – dodał. Biskup Skibicki podkreślał, że dziś szczególnie ważne jest przypominanie tych wydarzeń, bo najmłodsze pokolenia wiedzą o nich bardzo niewiele lub praktycznie nic.

– A przecież to te porozumienia otworzyły drogę do tego, aby nastąpiły zmiany w Polsce, które na szczęście nie były krwawe – mówił biskup. Jak przypominał, jedynym celem uczestników tamtych wydarzeń była próba zmiany „ładu”, który obowiązywał wówczas w naszej ojczyźnie, i wprowadzenie rozwiązań, które dziś wydają się nam oczywiste. – To wtedy domagano się możliwości powoływania niezależnych związków zawodowych, ograniczenia cenzury, prawa do strajku i przywrócenia do pracy tych, którzy wtedy – na fali tych olbrzymich strajków – w całym kraju zostali tej pracy pozbawieni – przypominał kapłan.