Bóg przemawia w rozmaity sposób

Agata Bruchwald

|

Gość Elbląski 40/2020

publikacja 01.10.2020 00:00

Ewangelię można czytać również ze smartfona.

▼	W modlitwie wzięli udział młodzi z Elbląga, Sztumu, Malborka, Dzierzgonia, Kwidzyna, Stegny, Prabut, Iławy i Morąga. Łącznie spotkało się ponad 250 osób. Towarzyszyli  im kapłani i klerycy. ▼ W modlitwie wzięli udział młodzi z Elbląga, Sztumu, Malborka, Dzierzgonia, Kwidzyna, Stegny, Prabut, Iławy i Morąga. Łącznie spotkało się ponad 250 osób. Towarzyszyli im kapłani i klerycy.
zdjęcia Agata Bruchwald /Foto Gość

Tym razem młodzi spotkali się w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Morągu. Tematem czuwania było słowo Boże, a poprowadził je ks. Zbigniew Grochowski.

– Czy kiedykolwiek usłyszeliście, że modlitwa to jest wasz monolog do Pana Boga? − zapytał. – Słyszymy często, że jest to dialog z Bogiem. Idąc dalej, możemy powiedzieć, że jest to po prostu spotkanie z Bogiem, bo wiemy, że możemy się z kimś spotkać bez słów – kontynuował ks. Grochowski.

Jako przykład podał spotkanie z osobą ciężko chorą. – Wiemy, że tajemnica cierpienia jest tak wielka, że każde nasze słowo sprawia wrażenie bycia bardzo słabym; czasami potrzebna jest milcząca obecność. Podobnie zakochani mogą spędzać czas, wystarczy, że są blisko siebie.

– Pan Bóg chce być z nami, spotykać się z nami, bo On jest Osobą – zaznaczył kapłan. Biblista zwrócił także młodym uwagę, że od nas zależy, jak Go potraktujemy; czy jako tradycję, zwyczaj przekazany – wymuszony przez rodziców, czy zaczniemy odkrywać, zwłaszcza gdy stajemy się dorośli, że Pan Bóg jest żywą Osobą, która chce się z nami spotykać i kierować do nas swoje życiodajne słowo. Chce słuchać naszych modlitw, ale chce też nam coś powiedzieć. – Pan Bóg przemawia w rozmaity sposób – przemawia przez natchnienia, które się w nas pojawiają, np. podczas cichej adoracji przed Najświętszym Sakramentem, wtedy też może się w nas zrodzić jakieś pragnienie, dobra myśl, inspiracja – to też będzie mowa Pana Boga. Czasem Pan Bóg powie nam coś przez drugiego człowieka, jakieś wydarzenie, ale w sposób najpełniejszy – pewny, bo niezawodny – Pan Bóg przemawia do nas przez swoje słowo – zapewnił kapłan.

W dalszej części konferencji ks. Grochowski zwrócił uwagę, że papież Franciszek bardzo często zachęca do tego, by zawsze mieć przy sobie mały egzemplarz Ewangelii i w wolnej chwili otwierać ją i czytać. Kapłan zasugerował, że można ściągnąć na smartfon aplikację z Pismem Świętym, a wyciągając telefon, niekoniecznie trzeba zaczynać od sprawdzenia, co dzieje się w mediach społecznościowych, ale otworzyć którąś Ewangelię, przeczytać i rozważyć jej fragment.

Czuwanie młodzieży diecezji elbląskiej w Morągu odbyło się w nocy z 25 na 26 września. Było to już dziesiąte takie spotkanie. Po raz pierwszy jego uczestnikom towarzyszył specjalny znak – klucz, na którym widnieje napis: „Jezus powiedział: »Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie« (Łk 21,36)”. Po Eucharystii, która była punktem kulminacyjnym spotkania, klucz otrzymała młodzież z Kwidzyna, a to oznacza, że kolejne spotkanie odbędzie się w tym mieście, w parafii Miłosierdzia Bożego, w nocy z 23 na 24 października.