Ze świętym patronem w tle

oprac. ab

|

Gość Elbląski 41/2020

publikacja 08.10.2020 00:00

– Nie spodziewałam się, że zajęcia hagiograficzne mogą sprawić tyle satysfakcji i stać się źródłem poszerzania wiedzy z różnych dziedzin – mówi Daria Brodecka z ZSO nr 2 w Kwidzynie.

Uczestnicy warsztatów przy kwidzyńskiej katedrze. Uczestnicy warsztatów przy kwidzyńskiej katedrze.
ks. Daniel Pałkowski

We wrześniu zakończyły się dwuletnie warsztaty hagiograficzno-kreatywne „Ze świętym patronem w tle”, które odbywały się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie. Wzięli w nich udział uczniowie tej szkoły oraz osoby z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie, wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie i uczniowie kwidzyńskiej Szkoły Podstawowej nr 5 wraz z opiekunami: Krzysztofem Gabrielem, Eleną Andrejunas, Agnieszką Młyńską i Jarosławem Szumowskim.

W czasie kolejnych spotkań młodzi poznawali żywoty świętych oraz uczestniczyli w zajęciach plastycznych. W czasie ostatniego poznali żywot bł. Doroty z Mątowów Wielkich, a nagrodą za udział w projekcje było zwiedzanie kwidzyńskiej katedry i Krypty Wielkich Mistrzów z przewodnikiem. Oczywiście odbyło się to w reżimie sanitarnym. – Zaangażowanie w projekt pozwoliło mi na rozwijanie umiejętności artystycznych oraz poszerzenie wiedzy. Dzięki uczestnikom warsztatów bardziej otworzyłam się na innych oraz poznałam wiele ciekawych osób, które mnie zainspirowały – mówi Inga Lipińska, uczennica kl. II ZSO nr 2.

Łącznie odbyło się dziewięć spotkań, a ich pomysłodawcą i odpowiedzialnym za realizację był ks. Daniel Pałkowski.