Nowy numer 08/2024 Archiwum

Islam w Europie

Europeizacja islamu czy islamizacja Europy? - pytał ks. dr Adam Wąs podczas konferencji „Islam wyzwaniem dla świata i Kościoła”.

W piątkowy wieczór, 8 maja, ks. Adam Wąs SVD w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu wygłosił wykład pod tytułem „Islam wyzwaniem dla świata i Kościoła.” Członek Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi KEP w syntetyczny sposób przedstawił zasady oraz istotę tej religii.

Islam jako religia historyczna narodził się na Półwyspie Arabskim. Jego początki sięgają VII wieku. Obecnie największym państwem muzułmańskim jest Indonezja. Tu już pojawia się problem, który jest wyzwaniem dla świata, a także dla samego islamu. Jest to napięcie między Arabami i nie Arabami w świecie muzułmańskim.

Muzułmanie dzielą się na szyitów i sunnitów. Podział ten nie dokonał się ze względu na wiarę, ale na władzę. Dramat we wspólnocie muzułmańskiej polegał na tym, że Mahomet nie pozostawił potomka męskiego. Miał same córki. Wspólnota muzułmańska po jego śmierci wybrała następcę. Brak zgody części muzułmanów na takie działanie doprowadziło do podziału wspólnoty.

W czasie wykładu ks. dr Adam Wąs sygnalizował, że przy poznawaniu islamu powinno towarzyszyć kształtowanie własnej tożsamości. Poznanie innej rzeczywistości, tradycji religijnej nie może odbywać się w jedna stronę. Musi odbywać się harmonijnie.

- Bardzo często współczesny świat zachodni, który spotyka muzułmanów w Europie jest nijaki. Muzułmanie spotykają chrześcijan, bądź pseudochrześcijan, którzy okazują się bardzo słabi w swojej wierze – stwierdził ks. dr Wąs. W konsekwencji muzułmanie nie mają szans poznać chrześcijaństwa.  

Obecnie islam najczęściej kojarzony jest z terroryzmem i przemocą. Ostrą reakcją w momencie ataków na to co dla nich święte. W ostatnim czasie także z działaniami Państwa Islamskiego. Jak wskazał ks. dr Wąs państwo to jedynie wykorzystuje przesłanie religijne do osiągnięcia własnych celów politycznych. Jest ono jednym z najbardziej przemawiających współczesnych znaków jak łatwo można wykorzystać religię do celów politycznych.

Czym jest islam? – Polski orientalista i tłumacz Koranu Józef Bielawski zdefiniował islam jako: religię, kulturę, cywilizację, wspólnotę ściśle zorganizowaną i społeczno – polityczną – wyliczał prelegent.

Islam podobnie jak chrześcijaństwo jest religią misyjną. Różnica jednak polega na tym, że chrześcijanie starają się zdobywać jak najwięcej uczniów Chrystusa, natomiast zadaniem muzułmanów jest uświadamianie ludziom, że oni zawsze byli muzułmanami.

- W historii dziejów ludzkości dochodziło do odejścia od tej wizji i dlatego muzułmanie w tej chwili są powołani do tego, by na nowo przypominać ludziom, że byli muzułmanami. Mają wrócić na ścieżkę islamu, czyli na właściwą ścieżkę bycia posłusznym Panu Bogu – scharakteryzował motywacje islamistów ks. dr Wąs.

Europeizacja islamu czy islamizacja Europy? – pytał podsumowując wykład prelegent. Największe skupiska muzułmanów w Europie są we Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Skandynawia. Jednak jak zauważył ks. dr Wąs wspólnota muzułmańska w każdym z tych państw ma inny charakter. We Francji widoczne są wpływy Afryki Północnej, w Niemczech islamu tureckiego. Anglia zaś to przykład pokolonialnego migrowania muzułmanów z byłych koloni brytyjskich.

Muzułmanów w Europie (łącznie z Rosją) jest od 40 do 50 milionów. – Nikt nie dysponuje danymi, które byłyby wiarygodne, a jednocześnie pokazywałyby ilu jest muzułmanów i  chrześcijan we Francji. Takich danych nie ma ponieważ w spisach ludności nie ma pytania o przynależność religijną. Wszystkie dane są szacunkowe – stwierdził ks. dr Wąs.

Obecnie liczba muzułmanów w Europie przekracza liczbę Polaków. Powstaje pytanie co z tą grupą zrobić? Są to w dużej mierze osoby, które urodziły się w Europie, tu jest ich dom.

- Pojawia się konkretna wizja nadania temu islamowi konkretnego charakteru, tzw. euroislamu – zasygnalizował prelegent.  

Odsetek muzułmanów w Polsce wynosi od 0,06 do 0,08 procent, szacunkowo to jest 30 tys. osób.

Organizatorem spotkania była Fundacja Przyjaciół WSD Amicus.

 

 

 

 

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy