Intencji jest wiele przejdź do galerii

Tuż przed wejściem na Jasną Górę pielgrzymi odnowią przyrzeczenia chrzcielne.

Agata Bruchwald: Na czym polega funkcja ojca duchownego pielgrzymki?

Ks. Piotr Molenda: Ustalam tematy katechez ogólnopielgrzymkowych. Wskazują one na treści, jakie powinny być w nich poruszone. Wiążą się one, oczywiście, z ustalonym wcześniej przez księży hasłem pielgrzymki. Sugestie te jednak nie wyczerpują tematów w nim zawartych.

Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi: „Ochrzczeni, by żyć”.

Tematy konferencji będą oscylowały wokół chrztu. Będą prowadziły nas do świadomego chrześcijaństwa. Po akcie chrztu dziś tak naprawdę ono musi być nieustannie wybierane w zwykłej, prostej codzienności.

W ubiegłych latach rozsyłam Ksiądz SMS-y z intencją dnia. W tym roku będzie tak samo?

Oczywiście, tak jak zawsze. Intencje w niektóre dni są oczywiste, np. 1 sierpnia będziemy modlić się za powstańców, a w dniu, kiedy będzie z nami ksiądz biskup, będziemy modlić się w intencji naszej diecezji. W modlitwie łączymy się także ze Światowymi Dniami Młodzieży.

W kolejnych dniach prosić będziemy o łaskę pokoju na świecie. Widząc to, co się obecnie dzieje, jest to szalenie istotne. Będziemy także prosić o łaskę odnowienia chrztu św. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych dokona się w ostatnim dniu naszego pielgrzymowania podczas Liturgii Rozesłania w Ostrowach nad Okszą.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..