Dzielmy się Ewangelią

Rozpoczynający się rok 2017, w kościele katolickim będziemy przeżywać pod hasłem "„Idźcie i głoście” [por. Mk 16, 15]. W związku z tym kuria Diecezji Elbląskiej przedstawiła ramowy plan działania na nadchodzące 12 miesięcy.

"Potrzebna jest koordynacja działań duszpasterskich. Po konsultacji z Dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego oraz Przełożonymi zgromadzeń męskich [kan. 394 KPK], przedkładam duchownym i świeckim, zaangażowanym w pracę apostolską w diecezji, zarys programu pastoralnego na 2017 rok" - napisał biskup elbląski Jacek Jezierski.

Jak podkreśla biskup Jacek, ogólnopolski program duszpasterski na rok 2017 kładzie nacisk na trzy elementy: powstawanie i działanie grup i kręgów biblijnych czyli dzielenie się Ewangelią, systematyczną pracę w małych wspólnotach z Pismem Świętym oraz na katechezę biblijną dla lepszego poznawania słowa Bożego.

"Symbolem programu duszpasterskiego jest miejsce głoszenia Ewangelii w świątyni: ambonka i kazalnica [tradycyjna ambona]. W kościołach o zabytkowym wystroju warto pomyśleć o fachowej renowacji ambony" - przypomina biskup Jacek.

Kolejną z propozycji na rozpoczynający się rok jest utworzenie tzw. mostów modlitewnych. Władze naszego lokalnego kościoła proponują, aby takie mosty, czyli partnerstwa parafii zawiązywały się pomiędzy katolickimi parafiami w Rosji i diecezji Elbląskiej.

Kolejną z propozycji, którą podkreśla biskup jest wsparcie dla Caritas. Chodzi o akcję pomocy "rodzina rodzinie". "Ma to być pomoc konkretnej rodzinie chrześcijańskiej w Syrii i Libanie" - czytamy w liście biskupa.

W tym samym piśmie kuria wymienia również kilka ważnych rocznic jakie przeżywać będziemy w 2017 roku. Są to m.in: 25-lecie powstania diecezji elbląskiej,  30. rocznica utworzenia sanktuarium Jezusa Miłosiernego w Zielonce Pasłęckiej, 500-lecie reformacji i jej rozwoju w Pomezanii, Elblągu, na Żuławach, 300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, 100-lecie objawień fatimskich, 140-lecie objawień gietrzwałdzkich, 100-lecie śmierci bł. Karola de Foucauld, 100-lecie śmierci św. brata Alberta, 250. rocznica kanonizacji św. Józefa Kalasancjusza.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..