Nowy numer 39/2023 Archiwum

Jedność wymaga bezinteresowności

- Nie można szukać własnej korzyści, ale trzeba szukać tego, co jest wspólnym dobrem chrześcijan. Im bliżej jesteśmy Chrystusa i Ewangelii, tym bardziej bliscy jesteśmy sobie - mówi biskup elbląski na rozpoczęcie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

Z księdzem biskupem Jackiem Jezierskim, biskupem elbląskim rozmawia Agata Bruchwald.

Gość Elbląski: Jakie miejsce obecnie w Kościele zajmuje kwestia ekumenizmu?

Bp Jacek Jezierski: Kościół rzymskokatolicki oficjalnie w ruch ekumeniczny zaangażował się podczas Soboru Watykańskiego II. Od tego zaangażowania nie ma odwrotu.

Możemy to określić jako kwestię wysokiego priorytetu? Czy jako jedną z wielu?

Sprawa ekumenizmu jest jedną z najważniejszych spraw w Kościele. Choć może nie do końca to sobie uświadamiamy. Kościół ma dwa zadania: misję na zewnątrz, a wewnątrz ekumenizm. Pielęgnowanie, odkrywanie inności - powracanie do jedności chrześcijan. Troska o jedność wewnątrz wspólnoty chrześcijańskiej.

Jednak czy da się określić granicę między ewangelizacją, dialogiem ekumenicznym, a nawracaniem?

Kościół nie może zrezygnować z ewangelizacji, bo musi być posłuszny poleceniu Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19). Dialog ewangeliczny dotyczy przed wszystkim podzielonych chrześcijan. Działalność misyjna jest skierowana do ludów na zewnątrz chrześcijaństwa, a dialog ekumeniczny toczy się pomiędzy skłóconymi chrześcijanami.

Co możemy określić, jako najpoważniejszą przeszkodę na drodze do jedności?

Przeszkód, różnej natury, jest wiele: teologiczne, historyczne, psychologiczne, ambicyjne, personalne.

Czy można wskazać jedną, konkretną, której pokonanie byłoby krokiem milowy ku jedności?

Ekumenizm na kilka wymiarów. Istnieje ekumenizm doktrynalny. Są to dialogi teologów różnych wyznań chrześcijańskich. W nim chodzi o to, żeby uświadomić sobie, że w wierze jesteśmy jedno. Jeśli na tym odcinku coś się wydarzy, dojdzie do zasadniczych uzgodnień i zostaną one zaakceptowane przez wszystkie Kościoły, to będzie postęp na drodze do jedności.

Kolejny wymiar ekumenizm - niezwykle ważny - to ekumenizm duchowy związany z modlitwą i pokutą. Zmieniać musi się nasza mentalność, żebyśmy odrzucali niechęć wobec chrześcijan innych wyznań. Należy porzucać uprzedzenia i wyzwolić się z obojętności. Podziały te istnieją tak długo, że choć siebie szanujemy jesteśmy obojętni i nie czujemy potrzeby zbliżania się do siebie.

Poza tym żeby odnaleźć jedność trzeba być bezinteresownym. Nie można szukać własnej korzyści, ale trzeba szukać tego, co jest wspólnym dobrem chrześcijan. Tego co jest prawdą wiary. Dlatego ludzie muszą nieustannie się nawracać, zmieniać siebie, dojrzewać. Jako członkowie Kościoła im bliżej jesteśmy Chrystusa i Ewangelii, tym bardziej bliscy jesteśmy sobie.

Jest także ekumenizm praktyczny. Są to wspólne działania chrześcijan należących do różnych społeczności. Działania podejmowane w imię dobra człowieka, w imię wspólnego dobra. To jest np. pomoc charytatywna. Skrajną sytuacją jest pożar w kościele. Kiedy jedna świątynia ulega zniszczeniu inna wspólnota pozwala spotykać się w swojej.

Biskup Jacek Jezierski w ramach Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcję przewodniczącego Zespołu do Dialogu Ekumenicznego z Kościołem Polskokatolickim. Jest również delegatem ds. Ekumenicznej Inicjatywy „Theobalt”, a także członkiem Rady ds. Ekumenizmu, Rady Ekonomicznej, i Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast