Nowy numer 09/2024 Archiwum

Groźna bakteria w elbląskim szpitalu

Przyjęcia pacjentów na oddział chirurgiczny zostały ograniczone.

Groźną bakterię stwierdzono u kilku pacjentów z oddziału intensywnej opieki medycznej oraz z Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu. Oddziały nie zostały zamknięte, szpital ograniczył jednak przyjęcia.

„Pałeczki jelitowe Enterobacteriaceae to bakterie, które bytują w przewodzie pokarmowym każdego człowieka" - czytamy w oświadczeniu Bożeny Ropelewskiej, dyrektor ds. pielęgniarstwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu .

"Problemem szpitali w ostatnich latach są przypadki kolonizacji lub zakażeń bakteriami - pałeczkami jelitowymi Enterobacteriaceae, wytwarzającymi karbapenemazy (enzymy), odporne na większość antybiotyków.

Fakt rozprzestrzeniania się bakterii wynika m.in. z nadmiernego stosowania antybiotyków, zarówno w leczeniu szpitalnym, jak i w leczeniu ambulatoryjnym. Wprowadzenie, także w naszym szpitalu, badań przesiewowych/ celowanych, pozwoliło na wykrycie i monitorowanie tego problemu epidemiologicznego.

Pacjenci Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, u których potwierdzono obecność bakterii Enterobacteriaceae, zostali objęci nadzorem epidemiologicznym na podstawie wytycznych Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków.

Zgodnie z tymi zaleceniami przebywają w izolatkach (wydzielone sale chorych w oddziałach), co powoduje czasowe ograniczenie/zmniejszenie dostępności powierzchniowej i tym samym łóżkowej.

Nasz Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej nie został z tego powodu zamknięty, ograniczył jedynie liczbę przyjmowanych pacjentów, prowadząc nadal działalność medyczną.

Sytuacja epidemiologiczna w naszym szpitalu nie powoduje ograniczenia możliwości przeprowadzania zabiegów operacyjnych, szpital udziela świadczeń zgodnie z swoją podstawową działalnością.

Stan epidemiologiczny jest na bieżąco monitorowany przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych naszej placówki oraz przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Elblągu.

O zaistniałej sytuacji poinformowaliśmy okoliczne szpitale oraz stosowne instytucje" - napisano w oświadczeniu.

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy