Spotkanie młodzieży w Morągu przejdź do galerii

Ponad 250 osób wzięło udział w czuwaniu młodzieży diecezji elbląskiej, które tym razem odbyło się w parafii Trójcy Przenajświętszej w Morągu.

Było to już dziesiąte czuwanie, a wzięli w nim udział młodzi z Elbląga, Sztumu, Malborka, Dzierzgonia, Kwidzyna, Stegny, Prabut, Iławy i, oczywiście, Morąga.
 
Po raz pierwszy uczestnikom czuwania towarzyszył specjalny znak – klucz, na którym widnieje napis: „Jezus powiedział: »Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie« (Łk 21, 36)". Podczas kolejnych spotkań będzie on przekazywany młodym z miasta, w którym odbywać się będzie następne czuwanie.

Tematem spotkania w Morągu było słowo Boże, a poprowadził je ks. Zbigniew Grochowski. Nawiązując do klucza, który otrzymała młodzież, zwrócił uwagę, że Pan Jezus chce otwierać nasze serca, wzywa nas do czuwania i modlitwy.

- Czy kiedykolwiek usłyszeliście, że modlitwa to jest wasz monolog do Pana Boga? - zapytał. - Żaden katechizm nie definiuje w ten sposób modlitwy. Wręcz przeciwnie jest to dialog z Bogiem. Idąc dalej możemy powiedzieć, że jest to po prostu spotkanie z Bogiem, bo wiemy, że możemy się z kimś spotkać bez słów - kontynuował ks. Grochowski.  

Jako przykład podał spotkanie z osobą ciężko chorą. - Wiemy, że tajemnica cierpienia jest tak wielka, że każde nasze słowo jest zbyt banalne; czasami wystarczy milcząca obecność. Podobnie zakochani mogą spędzać czas niekoniecznie rozmawiając, wystarczy, że są blisko siebie. - Pan Bóg chce być z nami, spotykać się z nami, bo On jest Osobą - zaznaczył kapłan.  

Biblista zwrócił uwagę młodym, że to od nas zależy, jak Go potraktujemy: czy jako żywą Osobę, czy też jako martwą tradycję, zwyczaj przekazany lub nawet wymuszony na dzieciach przez rodziców. Dobrze, by było abyśmy zaczęli odkrywać - zwłaszcza, gdy stajemy się dorośli - że Pan Bóg chce się z nami spotykać i kierować do nas swoje życiodajne słowo. On chce słuchać naszych modlitw, ale chce też nam coś powiedzieć.

- Pan Bóg przemawia w rozmaity sposób - przemawia przez natchnienia, które się w nas pojawiają np. podczas cichej adoracji przed Najświętszym Sakramentem, wtedy też może się w nas zrodzić jakieś pragnienie, dobra myśl, inspiracja - to też będzie mowa Pana Boga. Czasem Pan Bóg powie coś nam przez drugiego człowieka, jakieś wydarzenie, ale w sposób najpełniejszy - pewny, bo niezawodny - Pan Bóg przemawia do nas przez swoje słowo - zapewnił kapłan.  

W dalszej części konferencji ks. Grochowski zwrócił uwagę, że papież Franciszek bardzo często zachęca do tego, by zawsze mieć przy sobie mały egzemplarz Biblii i w wolnej chwili go otwierać i czytać. Kapłan zasugerował, że można ściągnąć na smartfon aplikację z Pismem Świętym, a wyciągając telefon niekoniecznie trzeba zaczynać od sprawdzenia, co dzieje się w mediach społecznościowych, ale otworzyć którąś Ewangelię, przeczytać i rozważyć jej fragment.

W czasie wrześniowego czuwania młodzi wysłuchali również świadectwa Łukasza Geska, trwali na adoracji Najświętszego Sakramentu, przystąpili do sakramentu pokuty i pojednania. Kulminacyjnym punktem spotkania była Msza św. Był również czas na grupy dzielenia i poczęstunek. 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..