Uroczystości odpustowe w sanktuarium Świętej Rodziny w Ryjewie przejdź do galerii

Mszy św. przewodniczył bp Wojciech Skibicki.

W homilii bp Skibicki przypomniał, że ponad 40 lat temu, w czwartym roku swojego pontyfikatu, św. Jan Paweł II napisał adhortację apostolską „Familiaris consortio”. - Ten święty już wtedy, 40 lat temu, widział, czego potrzeba współczesnej rodzinie, aby mogła wypełniać swoje zadania, ale także jak trzeba tej rodzinie pomagać i co możemy w tym względzie zrobić - mówił.

Następnie zwrócił uwagę, że może nam się wydawać, że 40 lat temu wszystko wyglądało inaczej niż obecnie, ale już wtedy Jan Paweł II napisał: „Rodzina w czasach dzisiejszych znajduje się pod wpływem rozległych, głębokich i szybkich przemian społecznych i kulturowych. Wiele rodzin przeżywa ten stan rzeczy, dochowując wierności tym wartościom, które stanowią fundament instytucji rodzinnej.

Kościół, świadomy tego, że małżeństwo i rodzina stanowią jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości, pragnie nieść swoją naukę i zaofiarować pomoc tym, którzy znając wartości małżeństwa i rodziny, starają się pozostać im wierni; tym, którzy w niepewności i niepokoju poszukują prawdy; i tym, którzy niesłusznie napotykają na przeszkody w realizowaniu własnej wizji rodziny. Podtrzymując pierwszych, oświecając drugich i wspierając tych, którym stwarzane bywają trudności, Kościół pragnie służyć każdemu człowiekowi, zatroskanemu o losy małżeństwa i rodziny”.

W dalszej części homilii bp Skibicki odniósł się do dzisiejszych realiów. - Wiele nowych zjawisk, które pojawiły się we współczesnym świecie, stawia trudne zadania wobec rodziców, dziadków, ale także wobec samych dzieci, które są zagubione. Coraz częściej podkreśla się zjawisko cyberprzestrzeni, a więc alternatywnego świata, w którym bardzo wielu młodych jest bardziej zakorzenionych niż w codzienności, rzeczywistości - wskazał. Następnie bp Skibicki tłumaczył, że świat internetu, elektronicznego przekazu jest często tym światem, w którym młodzi doszukują się autorytetów i szukają pseudowartości, które bardzo zmieniają ich nastawienie i myślenie. - To jest współczesne zagrożenie, przed którym rodziny stają i będą stawać - podkreślił.  

Jak zauważył biskup, św. Jan Paweł II już 40 lat temu mówił, że wyzwolenie człowieka od tego, co mu zabiera radość z życia, z rodziny, z odniesień z innymi dokonuje się w relacji miłości, poświęconego sobie nawzajem czasu, uwagi i troski. - To są te elementy, które w sposób szczególny dają poczucie bliskości i jedności w rodzinie - zaznaczył.

Uroczystości odpustowe w sanktuarium Świętej Rodziny w Ryjewie tradycyjnie odbyły się w pierwszą niedzielę po święcie Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które przypada 15 sierpnia.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..