Nowy numer 17/2024 Archiwum

Trwa rekrutacja do seminarium

Rozpoczęła się rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu.

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej zachęca młodych mężczyzn, którzy zdali egzamin dojrzałości, do podjęcia formacji w nowym roku akademickim 2023/2024.

Rozpoczęła się już pierwsza tura rekrutacji, która potrwa do 10 lipca.

Tegoroczne nabory odbywają się dwuetapowo. Etap pierwszy: rozmowa wstępna z rektorem lub innym przełożonym seminarium; etap drugi: dostarczenie wymaganych dokumentów oraz rekrutacja internetowa na Wydział Teologii UWM. Kandydatowi zostaną udzielone wszelkie informacje na temat studiów i formacji do kapłaństwa. Otrzyma on także wykaz dokumentów, które trzeba będzie zgromadzić. Wykaz ten można także znaleźć na stronie internetowej uczelni.

W czasie rekrutacji, ale także w innym dogodnym czasie można odbyć w seminarium indywidualny dzień skupienia.

Edukacja w seminarium trwa sześć lat. Na piątym roku odbywają się święcenia pierwszego stopnia, a na zakończenie szóstego roku święcenia kapłańskie. Studia seminaryjne zwieńczone są uzyskaniem tytułu magistra teologii.

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy