Powstaje duszpasterstwo poświęcone ekologii

Duszpasterstwo Laudato Si' będzie zrzeszać osoby, które na co dzień zajmują się ochroną przyrody, jak i wszystkich, którym troska o dobro stworzenia leży na sercu.

Ma być z zasady bardzo otwarte i zrzeszać wszystkie osoby, którym na sercu leży dobro Bożego stworzenia. Duszpasterstwo Laudato Si', czyli duszpasterstwo poświęcone kwestiom ekologii dekretem biskupa elbląskiego Jacka Jezierskiego zostało powołane w diecezji elbląskiej i w te wakacje rozpoczyna swoją działalność.

Jak zwraca uwagę nowy duszpasterz tej wspólnoty ks. Łukasz Sołtysiak, jej powołanie jest jasną odpowiedzią na apele Ojca Świętego Franciszka zawarte w encyklice Laudato Si', na co w oczywisty sposób wskazuje już choćby jej nazwa.

Jak przypomina kapłan, w tym dokumencie poświęconym ekologii, stworzeniu i nowemu spojrzeniu na te kwestie papież wzywa do nowego odkrywania Bożego objawienia, Księgi Rodzaju i tego, że człowiek współuczestniczy w dziele stwarzania świata i jest przez Boga zaproszony do udziału w tym dziele.

Z tego powodu w Komisji Episkopatu Polski powołano funkcję Delegata ds. Duszpasterstwa Pracowników Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska. Obecnie sprawuje ją biskup zielonogórsko-gorzowski Tadeusz Lityński. Powstają także diecezjalne duszpasterstwa z tą materią związane, jak choćby w naszej diecezji. - Te wszystkie kroki podejmowane są przede wszystkim po to, abyśmy jako chrześcijanie mogli sobie coraz bardziej uświadamiać naszą potrzebę troski o środowisko, które nas otacza i w dziele stwarzania uczestniczyć - wyjaśnia ks. Łukasz.

Ciąg dalszy artykułu w "Gościu Elbląskim" na 16 lipca.

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..