Skała zaprasza do Młynar

W Młynarach odbędzie się koncert uwielbieniowy zespołu Skała.

Zapraszamy na koncert uwielbieniowy „Poślij mnie, poślij nas” w wykonaniu zespołu Skała działającego w parafii pw. Świętego Piotra Apostoła w Młynarach, który odbędzie się 14 sierpnia (środa) o godz. 19.00 w amfiteatrze w Młynarach.

„Ty jesteś Piotr, (…) na tej skale zbuduję swój kościół” - ten uproszczony cytat słów Jezusa widnieje wyryty w jasnym drewnie ołtarza bocznego Kościoła św. Piotra Apostoła w Młynarach, pod figurą naszego patrona. - Kiedy patrzymy wstecz, w ciągu ostatnich dwóch dekad wszystkie nasze decyzje, spotkania, muzyczne wydarzenia wiodły nas do tego miejsca. U Pana Boga nie ma przypadków. Zatem nie jest to przypadek, że niegdyś młodzi, nie do końca pokorni i nie do końca też zgrani muzyczni amatorzy z zespołu Lawa, przebyli pewną określoną muzyczną i duchową drogę, by móc mianować się Skałą - zespołem-wizytówką naszej parafii, nad którą szczególnie czuwa św. Piotr, Petrus - skała - mówi Edyta Wasiluk-Jarosz, jedna z członkiń zespołu.

Jak wspominają członkowie zespołu, przez lata zmieniał się jego skład. Przychodziły i odchodziły roczniki młodych wokalistek, powiększało się instrumentarium zespołu, trzon pozostawał ten sam. - Za nami burze, zawirowania - zarówno muzyczne, jak i emocjonalne, bo ten zespół, jak każda grupa ludzi, to żywy organizm, gdzie ścierają się osobowości, opinie, priorytety estetyczno-muzyczne i inne. O nieustannych debatach na temat wolnych terminów na próby, Msze i koncerty już nie wspomnę, bo można tylko sobie wyobrazić, jakie to wyzwanie, gdy wszyscy członkowie są aktywni zawodowo, uczą się, studiują, mają mniejsze lub większe dzieci - zauważa Edyta.

Obecny rok był szczególny dla Skały. 7 czerwca zespół odebrał Nagrodę Starosty Elbląskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. - To niezwykłe odznaczenie, szczególnie w czasach, kiedy na co dzień spotykamy się z antykulturą, z działaniami zmierzającymi do zatarcia granicy między pięknem a brzydotą, prawdą a teorią, dobrem a złem. Pod hasłem wolności artystycznej przemyca się treści niezgodne z prawdą, sprzeczne z wartościami nie tylko chrześcijańskiej etyki, ale wszelkich istniejących systemów wartości, urągające prawom natury i ludzkiej godności - stwierdza E. Wasiluk-Jarosz,.

Dla zespołu Skała muzyka to nie tylko język międzynarodowy, ale także wspaniałe narzędzie artystyczne do opowiadania o pięknie wszechświata, rządzonego przez naturalną prawdę i dobro. Jak podkreślają, Jezus Chrystus jest dla nich źródłem, drogą, prawdą i życiem. Wierzą też, że każdy człowiek został powołany do poznania prawdy, piękna i dobra - każdy człowiek z natury jest stworzeniem rozumiejącym język muzyki. - Tak zostaliśmy skonstruowani przez Stwórcę - podkreśla Edyta.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..